Disciplines en thema’s

Bureau ‘Tekst & uitleg’ is vooral actief binnen de zogeheten non-profit sector en is bekend met de volgende disciplines: onderwijs, welzijn, interculturalisatie, gezondheid & zorg.
Thema’s waarvoor verschillende organisaties en lokale overheden regelmatig terugkomen bij ‘Tekst & uitleg’: Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE); schoolverzuim en dreigende schooluitval; Verlengde Schooldag; multi-etnisch samenleven; diversiteit, tolerantie & anti-discriminatie; sekse & seksuele voorkeur; opvang & zorg voor verslaafden, daklozen, kwetsbare groepen; deze thema’s verbinden met (bijvoorbeeld workshops) poëzie.