Producten

Folders over:

 • Onderwijs (huiswerkbegeleiding, leerplicht, schoolverzuim, voor- en vroegschoolse educatie)
 • Diversiteit (kleurrijke samenleving, anti-discriminatie)
 • Werkgelegenheidsproject voor jongeren
 • Welzijn (jongerencentrum, dagopvang voor ouderen, aanbod welzijnsorganisatie, vrijwilligerswerk)
 • Belangenorganisatie (Marokkaanse vereniging, christelijke politiebond)
 • Gezondheid & zorg (landelijk haptonomie congres, gebruiksruimte & opvang verslaafden)

Kranten

 • Utrechtse Onderwijskrant (zesmaal per jaar, schooljaar 2008-2009 = tiende jaargang, loopt door)
 • Binnenk[r]ant (viermaal per jaar, 2008-2009 = zevende jaargang, loopt door)
 • Wereldkrant (incidenteel, voor en mét leerlingen basisonderwijs Utrecht, groepen 5 t/m 8)
 • Aanbod van wijkwelzijnsorganisaties (kinderen, jongeren, vrouwen, werkgelegenheid)

Brochures/boeken

 • Voorzieningen JA, overlast NEE (opvang & zorg verslaafde daklozen in Utrecht + video-scenario)
 • Tot het staat als een huis; van weerstand tot draagvlak (over realisatie gebruiksruimten in Utrecht)
 • Heb je wel gehoord. . . van de Voorschool?
 • VVE werkt! (over de Voor- en Vroegschoolse Educatie in Utrecht)
 • De Voorschool. . . klaar voor de start (informatiebrochure voor professionals in de stad Utrecht)
 • Wereldschool (informatieboekje over het landelijk Wereldschool-project voor het basisonderwijs)
 • Aangenaam kennis maken (boekje over landelijke onderwijsondersteuningsorganisatie Sardes)
 • TOV 15 jaar. . . omdat ze ertoe doen (project Tijdelijk Opvang Voorrijdig schoolverlaters)
 • Grote stapel onderwijs-beleid-brochures voor de Gemeente Utrecht
 • Verandering verbeeld; vernieuwend vormingswerk in Utrecht (Trijn van Leemput)
 • Elke dag toekomst + Op weg naar de toekomst (schoolgidsen islamitische school Aboe Da’oed)
 • De kwaliteit van het onderwijs bepaalt de kwaliteit van de toekomst. . . voor iedereen
 • Jaarprogramma voor VVE en Basisonderwijs (2008-2009) van de bibliotheek in Utrecht
 • Een droom van een bibliotheek (visionair verhaal over de toekomstige stadsbibliotheek in Utrecht)
 • Succeservaringen. . . daar groei je van (over het Verlengde Schooldag-project in Utrecht)
 • Wie verre reizen doet. . . die goed ontmoet (verslag studiereisnaar USA; Verlengde Schooldag)
 • Doorlopende voorstelling; alle vogels vliegen (praktijkvoorbeelden uit de Verlengde Schooldag)
 • Waar het hart vol van is; integraal jeugdbeleid in Utrecht (versie voor politieke besluitvorming)
 • Waar het hart vol van is; integraal jeugdbeleid in Utrecht (publieksversie) en twee uitgewerkte
 • Wijkjeugdprogramma’s (Overvecht en Noord-West)
 • Ruim BAAN in Utrecht (beleidsnotitie stedelijk werkgelegenheidsproject voor jongeren)
 • BAAN met toekomst (informatiebrochure over hetzelfde project)
 • Modules, les- en onderwijsmateriaal
 • Tekst voor de informatie- en instructieklapper over het landelijk project School Zonder Racisme
 • Tekst voor de informatie- en instructieklapper over het landelijk project Wereldschool
 • Cursusmateriaal voor de cursus Spreekvaardigheid voor allochtone vrouwen
 • Lesbrief voor de KPC-groep Tolerantie? Geen probleem!
 • Divers cursusmateriaal voor HBO- en post-HBO modules Publiciteit & PR
 • Divers cursusmateriaal rond thema’s: seksisme, discriminatie, racisme en homohaat
 • Lessuggesties rond thema’s: religie, ras, leeftijd, sekse, handicap en seksuele voorkeur
 • Module Taal werkt! (Nederlands voor hoogopgeleide professionals in de non-profit sector)
 • plus wat verder ter tafel kwam