Schriftelijk

Verreweg de meeste producten van Bureau ‘Tekst & uitleg’ zijn schriftelijke communicatie-uitingen:

  • folders (werving)
  • brochures (informatie)
  • pamfletten, artikelen
  • jaarverslagen
  • nieuwsbrieven
  • kranten
  • (visionaire) beleidsnotities
  • divers les-, spel- en voorlichtingsmateriaal
  • handleidingen
  • scenario’s