Werkwijze

De werkwijze van Bureau ‘Tekst & uitleg’ heeft in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een overzichtelijke en vrij vanzelfsprekende aanpak.
Een opdrachtgever wil ‘Tekst & uitleg’ iets laten doen. Er wordt een afspraak gemaakt en in een – geheel gratis en volkomen vrijblijvend – gesprek komen vraag & aanbod; adviezen over mogelijkheden en beperkingen; product en planning op tafel. Al snel ligt er een gedetailleerde, uit onderdelen opgebouwde, offerte. Daarin staan alle werkzaamheden, het aantal te werken uren, het benodigde aantal werkdagen per onderdeel én de kosten (eventueel ook voor uit te besteden werk: opmaken, zetwerk, drukwerk, afwerken e.d.) vermeld. Vervolgens kiest de opdrachtgever, als van een menukaart, de onderdelen die door ‘Tekst & uitleg’ moeten worden uitgevoerd/geleverd. Vaak is dat de hele offerte; soms vallen er onderdelen af, omdat de opdrachtgever daar een andere oplossing voor heeft. De opdrachtgever wordt op belangrijke momenten gevraagd zich met het werk te bemoeien; bij kleinere opdrachten is dat minder. . . en bij grotere opdrachten meer het geval. Doen zich veranderingen of verrassingen voor, die van invloed zijn op de offerte, dan wordt er overlegd. De laatste ‘proef’ van een product wordt altijd ter controle en goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd. Tenslotte wordt het product – volgens afspraken en binnen de vastgestelde termijn – geleverd. . . en volgt de rekening.