Uitgeverij Tulip

Uitgeverij Tulip

Zoals uit het kopje al valt op te maken, is Fred Penninga vanuit ‘Tekst & uitleg’ gestart met de kleine uitgeverij Tulip. Het heet dan wel ‘uitgeverij’, het is toch veel meer ‘boekbezorging op aanvraag en in opdracht’. Tulip kan onmogelijk zelf de financiële risico’s, die aan het uitgeven van boeken verbonden zijn, nemen. Tulip staat echter wel als uitgever bij het Centraal Boekhuis te Culemborg geregistreerd en kan daardoor snel (binnen één werkdag) en gemakkelijk een ISBN-nummer aanvragen. TULIP is ook bekend bij de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en zorgt ervoor dat van elk uitgegeven boek één exemplaar naar het depot van deze bibliotheek wordt gestuurd.
Alle kosten die aan het verzorgen en bezorgen van een boek zijn verbonden, worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Dit gebeurt op basis van een gedetailleerde offerte, waarbij aan de volgende werkzaamheden kan worden gedacht:

  • eind-)redactiewerk*
  • vormgeving en materiaalkeuze
  • opmaak / zetwerk / correctie**
  • drukwerk / controle
  • bindwerk / afleveren.

* Het (eind-)redactiewerk kan natuurlijk ook door de opdrachtgever zelf worden gedaan.
** De opdrachtgever wordt altijd gevraagd om de zetproeven mee te corrigeren! De opdrachtgever bepaalt de oplage en krijgt de hele voorraad geleverd. TULIP gaat niet bij de boekhandels langs en doet niets aan de rechtstreekse verkoop.